img
img
img
img
 Úvodní stránka  / Služby / Kontroly technického stavu

Kontroly technického stavu

Motocykly, osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, přípojná vozidla.
Individuálně dovezená vozidla.
Stavby a přestavby vozidel.
Evidenční kontroly vozidel zde uvedených kategorií a pracovních strojů.
Technické prohlídky ( i částečné) na přání zákazníka bez zásahu do OTP.Povinná výbava vozidelPovinná výbava vozidel
Druhy TP a požadované dokladyDruhy TP a požadované doklady
Lhůty technických prohlídek, kategorie O,T,C,RLhůty technických prohlídek, kategorie O,T,C,R
Lhůty technických prohlídek, kategorie L,M,NLhůty technických prohlídek, kategorie L,M,N
img

Přistavení vozidla k provedení technické prohlídky

 1. Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 2. Technická prohlídka se provádí na náklady provozovatele1) silničního vozidla. Ceny technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel jsou zveřejněny v každé STK.
 3. Žadatel2) přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky nezatížené, čisté, s demontovanými poklicemi na všech kolech, s předepsanou povinnou výbavou a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 4. Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 5. Žadatel2) o provedení technické prohlídky předloží STK doklady podle druhu technické prohlídky, které jsou uvedeny v příloze č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 6. Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 7. Technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, každá STK na území České republiky, která je oprávněná provádět technické prohlídky požadované kategorie vozidel.
 8. O provedení technické prohlídky silničního vozidla vyhotoví stanice technické kontroly na základě záznamníku závad protokol o technické prohlídce a předá jej fyzické osobě1), která vozidlo k technické prohlídce přistavila.
 9. V případě pravidelné (opakované) technické prohlídky zaznamená její výsledek odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.
 10. Pokud byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat.
 11. Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a činnosti systémů vozidla, jeho konstrukčních částí a samostatných technických celků, na kterých byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu.
 12. Fyzická osoba1), která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být při této technické prohlídce přítomna a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

1) Zákon č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

   Copyright © 2018 STK Mělník
Návštěvy:   On-line: 5 * Návštěvy dnes 13    Celkem 42135 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů | 

RYCHLÁ NAVIGACE

KONTAKTUJTE NÁS

STK Mělník
Mladoboleslavská 2801
276 01 Mělník
tel.: 315 623 328

ARCHIV NOVINEK

9.11.2018
 

Upozornění

 
 
kategorie :

Vážení motoristé, dovolujeme si vás upozornit, že v sobotu 17.listopadu 2018 bude stanice technické kontroly a měření emisí uzavřena z důvodu státního svátku.

Více informací
10.7.2018
 

Nabídka - nová služba pro motoristy

 
 
kategorie :
img

Více informací
11.10.2016
 

Reakce na článek na motorkáři.cz

 
 
kategorie :

Profesní komora STK se ohrazuje vůči tvrzení Ministerstva dopravy, které sdělilo 7. září prostřednictvím svého mlučího Tomáše Neřolda protestujícícmu davu motorkářů před budovou Ministerstva dopravy, že aktivita tvrdšího posuzování STK u závad motocyklů pramení z jejich iniciativy.

Více informací
11.2.2016
 

Informace o způsobu a rozsahu technické prohlídky

 
 
kategorie :

Více informací naleznete na stkinfo.cz

Více informací