img
img
img
img
 Úvodní stránka  / Služby / Emisní plakety Rakousko

Emisní plakety Rakousko

Prodej ekologických plaket do nízkoemisních zón v Rakousku

V současné době je cena za ekologicou plaketu 1350,- Kč s DPH.

Ekologické plakety do nízkoemisních zón v Rakousku tabulky směrnic a předpisů

Ekologické plakety do nízkoemisních zón v Rakousku tabulky směrnic a předpisů

V souvislosti s postupným zaváděním nízkoemisních zón v Rakousku a s tím související povinnosti označování některých kategorií motorových vozidel příslušnou ekologickou plaketou přinášíme pro potřeby našich motoristů dále popsané informace.

Rakouské ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do emisních tříd EURO 1 až 6 viz obr. 1

obr. 1 - Ekologické plakety emisního třídy EURO 1 až 6.
obr. 1 - Ekologické plakety emisního třídy EURO 1 až 6.

Každá ekologická plaketa je opatřena v dolní části písmenným kódem, kde se provedenou perforací charakterizuje konkrétní motorové vozidlo, jemuž je ekologická plaketa přidělena:

P = filtr pevných částic, při předložení schválení dílu a dokladu o odborné montáži
M = kategorie M (vozidlo určené k přepravě osob s min. 4 koly)
N = kategorie N (vozidlo určené k přepravě věcí/nákladů s min. 4 koly)
D = vozidla s naftovým motorem
B = vozidla s benzínovým motorem
A = vozidla s alternativním pohonem

V horní části ekologické plakety je příklad vyznačení identifikačních znaků vozidla (perforace posledních 6 či 7 míst identifikačního čísla VIN viz obr. 2. a evidenčního kódu). Rakouské ekologické plakety se obdobně jako dálniční známka vylepuje na pravou stranu čelního skla motorového vozidla z pohledu řidiče do spodní nebo horní části viz obr. 3.

obr.2
obr.2
obr.3
obr.3

Pokud je ekologická plaketa nalepena na motorové vozidlo bez identifikačních znaků (perforací posledních 6-7 znaků čísla VIN a perforace v oblasti písmenných kódů P, M, N, D, B a A stává se neplatnou a na vozidlo se pohlíží jako by ekologickou plaketou vybaveno nebylo.

Rakouský systém označování vozidel ekologickými plaketami respektuje možnost zlepšení „ekologičnosti vozidla“ montáží schváleného filtru pevných částic (DPF). Předložení příslušného dokladu o odborné montáži schváleného filtru pevných částic při žádosti o ekologickou plaketu zpravidla umožňuje zařazení do kategorie zvýšené o jednu emisní třídu než-li by tomu bylo bez instalovaného filtru pevných částic.

V první fázi platí povinnost označit ekologickou plaketou při vjezdu do nízkoemisních zón motorová vozidla kategorie N, a to i lehkých nákladních motorových vozidel N1. Ze zavedení omezení a stanovení termínů povinnosti vybavit vozidlo ekologickou plaketou – viz dále - je zřejmý úmysl prvotně omezit vjezd vozidlům plnícím emisní třídu Euro 0 a Euro 1 s benzínovým motorem bez katalyzátoru a vozidlům s naftovým motorem. Ve druhé fázi budou do zákazu zahrnuta i motorová vozidla s emisní třídou Euro 2 a dále i Euro 3. Povinnost označit vozidlo rakouskou ekologickou plaketou se vztahuje i na motorová vozidla ze zahraničí, platí tedy i pro motoristy z České republiky.

Povinnost označit motorová vozidla ekologickou plaketou se prozatím nevztahuje na motorová vozidla ostatních kategorií (např. M1 – osobní automobily, M2 + M3 - autobusy, L - motocykly, T – traktory, Ss - samojízdné pracovní stroje, atd…), nicméně výhledově lze očekávat rozšíření povinnosti označení vozidel ekologickou plaketou i na některé další kategorie vozidel.

Výjimku pro vjezd do nízkoemisních zón mají historická vozidla označená registrační značkou s písmenem „V“ viz obr. a průkazem pro historická vozidla.

obr.4
obr.4
obr.4
obr.4

Kdy a kde vstoupí v platnost nízkoemisní zóna v Rakousku?

Dle nám nyní dostupných informací se jedná o následující omezení a oblasti nízkoemisních zón s povinností označit motorové vozidlo adekvátní ekologickou plaketou:

V oblasti Vídně a okolí (celá Vídeň, část Dolního Rakouska) byl nebo bude omezen vjezd do nízkoemisních zón:

Od 01. 07. 2014 - pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 0 a EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.

Od 01. 01. 2016 - pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

obr. 5 – orientační mapa nízkoemisní zóny – Vídeň a Dolní Rakousko
obr. 5 – orientační mapa nízkoemisní zóny – Vídeň a Dolní Rakousko

V oblasti Štýrska byl omezen vjezd do nízkoemisních zón:

Od 01. 06. 2012 - pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, která byla prvně registrována před rokem 1992, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou EURO 0. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 1 a vyšší.

Od 01. 01. 2013 - pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou emisní třídou EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.

Od 01. 01. 2014 - pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen již s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

Jedná se o omezení v okresních oblastech:

  • Graz a okolí
  • Murtal
  • Bruck-Mürzzuschlag
  • Leoben
  • Deutschlandsberg
  • Hartberg-Fürstenfeld
  • Leibnitz
  • Voitsberg
  • Weiz

Podrobnější informace o lokalitách naleznete v novele zemského zákona č.116/2014.

obr. 6 - orientační mapa nízkoemisní zóny – střední a dolní část Štýrska
obr. 6 - orientační mapa nízkoemisní zóny – střední a dolní část Štýrska

Jako zdroj informací byly použity odkazy: www.akkp.at, www.wko.at a aktuální legislativa Rakouska.

V oblasti Horního Rakouska (na dálničním úseku A1 155km – 176km):

Dle dostupných informací bude další nízkoemisní oblastí oblast Horního Rakouska na dálničním úseku A1 mezi exitem Enns – Steyr „na 155 km“ a exitem Knoten Haid „na 176km“ s omezením:

Od 01. 07. 2015 - pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 0 a EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.

Od 01. 01. 2016 - pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

Nelze vyloučit, že další obce či regiony zavedly či zavedou omezení vjezdu a nejsou zde uvedeny. Nízkoemisní zóny nejsou v současné době nijak značeny, tedy při vjezdu do nízkoemisní zóny Vás neupozorní žádná dopravní značka. Doporučujeme tedy, aby si motoristé před jízdou do Rakouska vždy ověřili podle své trasy, zda na trase není nízkoemisní zóna a povinnost označit motorové vozidlo ekologickou plaketou. Tyto informace naleznete na webových stránkách www.akkp.at nebo www.wko.at. V případě porušení hrozí motoristovi pokuta ve výši až 2.180,-EUR.

Ekologická plaketa se vydává pro konkrétní vozidlo. Platnost ekologické plakety je neomezená a emisní třída Euro se přiděluje na základě zapsané emisní směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK v Osvědčení o registraci vozidla Část II. (technický průkaz). Další doklady které je možné předložit je doklad o montáži filtru pevných částic, pokud jím je vozidlo dovybaveno a u tzv. „zelených vozidel“ atestu CEMT.

DEKRA CZ a.s. začala se zprostředkováním ekologických plaket do nízkoemisních zón v Rakousku začátkem roku 2015 prostřednictvím sítě vlastních a partnerských stanic technické kontroly. Seznam prodejních míst naleznete na našem webu www.dekra.cz, který je postupně se zaváděním nových distribučních míst aktualizován. Předložené doklady budou na pobočkách STK oskenovány a předány k vyřízení pověřené organizaci v Rakousku. V okamžiku předání žadateli musí být na ekologické plaketě vyznačeny identifikační znaky vozidla.

Cena za ekologickou plaketu je vázána na směnný kurz Eura vůči CZK a je stanovena podle cenové politiky v Rakousku. Cena za zprostředkování ekologické plakety je stanovena konkrétním distribučním místem a dle podmínek zprostředkování. Lhůta pro vyhotovení včetně všech administrativních úkonů až po konečný výdej ekologické plakety zákazníkovi činí cca 14 kalendářních dnů.

  cookies |     Copyright © 2024 STK Mělník
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 40   Celkem 254102 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů | 

RYCHLÁ NAVIGACE

KONTAKTUJTE NÁS

STK Mělník Mladoboleslavská s.r.o.
Mladoboleslavská 2801
276 01 Mělník
tel.: 315 623 328